thumb plakat poziom ue

Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki kamienia wraz z zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych

„MARMUR” ZAKŁAD BETONIARSKO-KAMIENIARSKI EDMUND DULEMBA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki kamienia wraz z zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych”.

Cel główny projektu:
Poprawienie zdolności przedsiębiorstwa do zastosowania innowacji procesowej, produktowych oraz organizacyjnych.

Cele szczegółowe (produkty projektu):
P1) Uzyskanie wsparcia planowanej inwestycji przez Wnioskodawcę w ramach środków RPO WSL w tym w celu wprowadzenia produktów nowych w skali firmy (4 szt.) oraz rynku (2 szt.);
P2) Nabycie nowych środków trwałych (10 szt.).

Cele rezultatu:
R1) Wdrożenie innowacji procesowej (1), produktowej (1) i organizacyjnej (2) do praktyki przedsiębiorstwa;
R2) Wdrożenie wyników prac b+r (1) w zakresie możliwości zastosowania nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa;
R3) Stworzenie 4 nowych miejsc pracy (3,5 RJP).

Planowane efekty projektu:
Osiągnięta dzięki realizacji projektu automatyzacja procesu produkcji oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych, produktowych i nietechnologicznych (organizacyjnych) doprowadzą do zwiększenia jego potencjału innowacyjnego oraz konkurencyjnego zwiększając zdolność do dalszej ekspansji, tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Będzie to też możliwe dzięki szybszej realizacji zamówień. Efektem wdrożenia projektu będzie bowiem skrócenie procesu produkcyjnego przekładające się na krótsze terminy realizacji zleceń oraz redukcja kosztów i zwiększenie precyzji procesu produkcyjnego m.in. dzięki zastosowaniu w linii produkcyjnej urządzeń do automatycznej obróbki kamienia o stopniowo zwiększającej się precyzji, co pozwoli na znaczące zwiększenie wydajności obróbki i jej dokładności, a także na zmniejszenie ilości czynności obróbczych i osiągnięcie znaczących oszczędności materiałowych.

Wdrożenie projektu wpłynie także pozytywnie na realizację CSR m.in. dzięki kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy wśród jej pracowników i innych interesariuszy jako podmiotu dbającego o zrównoważony rozwój, poprzez uwzględnienie w procesie produkcyjnym aspektów środowiskowych (recykling surowca kamiennego i wody procesowej).

Wartość projektu:
3 544 429,49 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
1 269 742,46 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Przewiń do góry