Informacja o unieważnieniu postepowania dot.: Zapytania Ofertowego nr 1/3.2/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania dotycząca: Zapytanie Ofertowe nr 1/3.2/2017.

W związku ze stwierdzonym błędem merytorycznym w ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/3.2/2017, unieważniamy niniejsze postępowanie.

Przewiń do góry