Postępowanie ofertowe nr 2/3.2/2017

Kod i nazwa CPV: 42123100-8 Sprężarki gazu.

  1. Informacje wprowadzające.
    Zakład Betoniarsko-Kamieniarski „Marmur” Edmund Dulemba rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy urządzenia:

Całość treści postępowania jest zawarta poniżej:

Przewiń do góry